Preston Double Slider Winders, olika storlekar



59 kr

Nya och förbättrade Double Winders har nu två skjutreglage så att två rigg kan lagras på varje winder.

Det glidande ankret kan flyttas längs vridarens hela längd. Det finns en liten kvarhållande spik i båda ändarna av skjutreglaget så det spelar ingen roll hur du vindar din rigg på.

OBS: Färgen på produkten varierar beroende på storlek